SCHEP JE LEVEN

Reconnectieve Healing (DNA) bied hulp, verdiep je Hart trilling.

DICHT BIJ JEZELF KOMEN, GEEFT EMOTIONELE INTELLIGENTIE OOK "EQ " GENOEMD, Geef jezelf een zetje met INTIUTIEVE ONTWIKKELING - Zie hiervoor Agenda Linkeroever

STEUNT JEZELF IEDERE DAG WEER EN ERVAAR JE EVOLUTIE

UITEENZETTING
 DIE VEEL ZEGGEND IS

IQ is
Intelligentie Quotiënt
EQ is 
Emotioneel Quotiënt
SQ is
Spiritueel Quotiënt
FQ is
Fysiek Quotiënt
KQ is
Kreatief Quotiënt

*
IQ : Intelligentie leer je,
EQ : Emoties overstijg je,
SQ : Spiritualiteit ontwaakt je,
samen vormen ze de pijlers naar
 transformerend vermogen
HOGERE SPIRITUALITEIT
FQ : Fysieke Intelligentie
geeft je kracht
KQ : je vorming
door je
IQ - EQ - SQ
in samenwerking te brengen
verhoogd je Fysieke vibratie
resultaat MEER ENERGIE is FQ

Volgend Logisch vervolg
KQ
KREATIEF QUOTIENT
Door kreatief zijn je
Spiritualiteit uiten en vergroten
jezelf op alle vlakken creëeren
de medeschepper van je leven zijn.


Dit geeft je de mogelijk anders te worden, oude dogmas te vervangen, creatief te zijn in je leven
niet langer te worstelen met morele vragen
 maar het belang van stroming op diverse punten in je leven toe te laten
wat geeft dat je niet langer achter alles een vraagteken zet
of in de buitenwereld (je externe niet leven)
achter jezelf blijft aanhollen en waardoor je
jezelf  niet zal ontmoeten
daar je ware zelf enkel innerlijk gevonden kan worden
en je zo helend, zelfbewust en inspirerend kan leven.

ZO KAN JE SPIRITUEEL QUOTIENT verwoorden
SQ - Spirituele Intelligentie
verbonden met wijsheid die diep in je verborgen ligt ONTWAAKT INTUITIE
EN
OVERSTIJGT
 EGO
"in toepassing geeft dit
EERSTE VOELEN DAN WETEN EN DOEN"
Dit bereik je door GEBRUIK VAN JE RECHTERHERSENHELFT zie voor DIEPERE UITLEG
VERDER IN DEZE RUBRIEK LINKER-  RECHTERHERSENHELFT een wereld van verschil (naar beneden scrollen)

*
Ondersteuning
Januari 
stilstaan werkt niet
alles om je heen is immers
IN BEWEGING
STROOM MEE
Voel de doorbraak van jezelf verdiep je
ervaar dat alles sneller gaat
en hoe alles samenvalt het fijne en het pijnlijke
leef in ontvangkelijkheid
 en zie de verandering om je heen
*
MAAND FEBRUARI
WATERMAN MAAND het Luchtelement
verruiming
is ruimte nemen voor jezelf
is alle omstandigheden leren omarmen
en voelen hoe er mee om te gaan
wees niet ongerust
als alles sneller gaat
laat controle los stroom mee
stel jezelf bij
succes
*
MAART 
Leef vanuit je innerlijk,
dicht diep in jezelf
daar ontmoet je 
wie je bent
breng deze JIJ naar buiten
en ervaar hoe mooi het leven zich voor je ontplooid
Ga je Intuitief Ontwikkelen.
*
April 
Ervaar jij ook chaos om je heen
ervaar jij ook hoe je al wat je plande dient aan te passen
hoe ga je nu om met deze energie
word je boos, of teleurgesteld, of verdrietig
deze reactie zal je nog meer chaos
 brengen
AANVAARD
wat veranderd dient te worden op eender welk niveau
wees zelf de verandering
leef in vertrouwen met de Kosmos
alles komt goed
GA MEE DOOR DEZE OVERGANGS PERIODE
*
Mei 
de natuuur hernieuwd zich 
en jij.
kom uit je Duisternis ga naar Licht
Ga naar Rubriek
Verbinding Anita
dan naar 'ANITA Gedichten/Channeling
'naar beneden scrollen'
EN LEER HOE JE JEZELF KUNT OVERWINNEN
het word je duidelijker in
het gechanneld gesprek over duisternis en licht
*
Juni 
 Enkel in je kracht komen werkt
in deze chaotische periode
laat iedereen zijn wie hij is
maar jij ga voor GROEI
enkel dit brengt je het gevoel van veiligheid

*
Juli 
Keer om wat niet werkt
GA VOELEN MET JE HOOFD
EN DENKEN MET JE HART
Al wat je dan in uitvoering brengt 
zal bij je passen 
zal  voor je werken
HOE VOEL JE MET JE HOOFD
Maak jezelf stil
vergroot je blik rondom je
voel de energie (Licht) in je hoofd
voel hoe ze zich buiten je hoofd verspreid
MAAK DAN CONTACT MET JE HART
 zie en voel je HEELHEID
ADEM DIT ALLES DIEP IN
ZO BEN JE, JE WARE ZELF
EN ZUL JE ERVAREN
DAT, WAARVOOR JE IN DIT LEVEN GEBOREN BENT
*
Augustus 
De OOGST maand
wat wil jij oogsten
GA DAN ZAAIEN
MAAK VAN JE BINNENWERELD
JE UITERLIJK LEVEN

September 
Draag je lach door de dag
en door gans je leven
voel de verandering
voel hoe je kunt scheppen

Oktober 
stop het denken in je hoofd
ga voelen met je hoofd 'maak je hoofd licht'
breng dit gevoel naar je Hart
en KNUFFEL DE WERELD
Knuffel voor jou
Anita

November 
grote invloed van de Vrijheidsenergie 
komt los
wees niet angstig LEEF

DECEMBER 
Licht maand
maand van Vrijheid
maand van overbruggingen
maand van VERANDERING IN PERSOONLIJK WEZEN NAAR HELDER VOELEND ZIJN.

AAN DE VOORAVOND VAN Een nieuw jaar
GA DIEP IN JEZELF
WAT KAN JE NOG OP GANG BRENGEN
DAT IN het Niuewe Jaark ONDERSTEUND KAN WORDEN
ZODAT CREATIE GETOOND WORD.
*
WELKOM aan allen 
ga niet langer krampachtig vasthouden
ga uitsturen hoe jij je leven ziet.
en ontvang het dit is creatie.
*
FEBRUARI
KOUDE BUITEN ZAL JE NIET DEREN
MAAR KILTE VAN BINNEN TOONT NOOIT JE WEG
*
werk naar de Lente toe in je Leven

Maart
kom in bloei neem energie door wat in je leeft te tonen

*
APRIL
Buiten guur en koud
zorg dat je jezelf warm houd
start met DE MEDITATIE VAN HET LEVEN
ONDERZOEK WIE JE BENT
*
MEI
DE NATUUR VERNIEUWD ZICH
EN JIJ
GA VERDER MET JEZELF TE ONTDEKKEN
LEER MEDITATIE (Intuïtief Ontwikkelen)
zie Rubriek Agenda Linkeroever
*
JUNI
Boosheid ontneemt je alle energie
laat je niet passende beslissingen nemen
kom in innerlijke rust
dat maakt je toekomst.
*
JULI
Geef je lichaam vakantie
zodat je esotherisch zelf je meerwaarde
zich kan tonen
voel hoe het je in de voor jou perfecte richting zal sturen;
  *
 AUGUSTUS
 Al vallen reeds de bladeren in de natuur
 ze laten het gebruikte, het onnodige los
richt jij je nu op de zon, nodig haar uit
geniet van haar stralen, voel haar warmte
neem haar trilling deze maand mee,
maak hiervoor plaats in je drukke leven vrij.

 *
SEPTEMBER / OKTOBER
ENERGIE PERIODE
OM  IN KRACHT DE WINTER PERIODE IN TE GAAN

velen voelden druk
in lichaam en persoonlijkheid
LAAT GEBEUREN
GEEF JE LICHAAM RUST
LAAT HET ZICH VOORBEREIDEN
NEEM HET MEE IN KRACHT NAAR NIEUWE

INZICHTEN

GAAN ERVOOR
VANUIT DE VERNIEUWING DIE WE NU UITEN
ZAL ONS LEVEN VOORTSPRUITEN
SUCCES
Anita

Aansluiting maken met je HOGERE CHAKRAS als voorbereiding van veel meer, zie de Zuiverheid zie de Heelheid zie de Vreugde

JE ZEVENDE CHAKRA OVERSTIJGEN
GEEFT DE WEG AAN NAAR

DE VIJFDE DIMENSIE (2012)
GEBRUIK JE HOGERE CHAKRAS
 C 8 EN C 9
EN DE HOGERE

ZE BEVINDEN ZICH BUITEN JE LICHAAM
BEGINNENDE MET EEN HANDLENGTE BOVEN JE HOOFD
EN VER ER BOVEN
BRENG DEZE ENERGIE rond en in je Lichaam en zo
IN TOEPASSING IN JE LEVEN
GA ER MEE OP PAD 
EN LEEF INTENS
(deze trilling hoort bij je INTUITIEVE ONTWIKKELING, meer uitleg in LINKER- RECHTERHERSENHELFT)

*

LINKER EN RECHTER HERSENHELFTEN en waar ze voor staan, Hoe ze Helpen of ons Tegenwerken

LINKER en RECHTER HERSENHELFT
een wereld van verschil

de Linkerhersenhelft huisvest het
Verstandelijk vermogen onze mede bron van vorming;
maar ook het denken met de emotietrilling
hieruit voortkomend, zijnde Angsten;
Vanuit angst onstaat samenwerking met het Kleine Ego, de afremmer van alles wat je wenst te doen, te bekomen te Zijn.
Deze Angsten brengen STILSTAND op gang.
De Linkerhersenhelft stuurt ook energie naar alle organen en lichaamsdelen die zich aan de RECHTE zijde ( diagonaal) van je lichaam bevinden en zorgt hier voor disharmonie;

de Rechterhersenhelft steeds verbonden met het Hart (diagonaal)
is de voedingsbron van het voelen
en gaan in HELDERHEID
hierdoor VERANDERING, VERNIEUWING, STROMING opgang brengt
en het Ware Ego de ZIEL als leiding heeft
Deze Rechterhelft is je Spirituele vorm zetel OF WIE JE BENT vanuit je Oorsprong
DE ZICH HIER BEVINDENDE TRILLING STUURT DE ENERGIE VOOR JE DIEPERE ONTWIKKELING
RESULTAAT  LEVEN IN HELDERHEID IN ONTWIKKELING

Ga NU in de energie van je Rechterhersenhelf uitbouwen; om de intense krachtige energie vanaf
2021
een plaats in je leven te geven.
Ga je daarom
ONTWIKKELEN En REINIGEN 
VIA JE SPIRITUELE HART

Zie Rubriek ACTIVITEITEN
Agenda Linkeroever

 (zie rubriek Hier Vind U mij).
*-*
zie ook onder rubriek LINKS/MUZIEK in deze web-site naar video
 2011 Het jaar van INZICHT
*

Reeds ettelijke keren door de Geschiedenis heen werden  we attend gemaakt op het belang van groei.
Lees volgende uiteenzettig.

Helena Blavatsky

Korte anekdotes  door haar beleefd, gevoeld en door gegeven.

Toen we jaren geleden voor het eerst het Oosten bereisden en het inwendige van zijn verlaten heiligdommen onderzochten, waren er twee somber stemmende en steeds terugkerende vagen die ons bedrukten;      

 waar, wie, wat is God?

Wie heeft ooit de onsterfelijke geest van de mens gezien, zodat hij zeker kan zijn van zijn onsterfelijkheid? Toen we het sterkst verlangden deze hoofdbrekende vragen op te lossen, kwamen we in contact met bepaalde mensen die zulke geheimzinnige vermogens en zo'n diepgaande kennis bezaten, dat we ze met recht de wijzen van het Oosten mogen noemen ... Ze lieten ons zien dat door het combineren van wetenschap met religie, het bestaan van God en de onsterfelijkheid van de menselijke geest als een vraagstuk van Euclides kunnen worden aangetoond. Voor het eerst kregen we de verzekering dat de oosterse filosofie geen ander geloof toelaat dan een onvoorwaardelijk en onwrikbaar vertrouwen in de almacht van het onsterfelijke zelf van de mens. Er werd ons medegedeeld dat deze almacht wordt veroorzaakt door de verwantschap van de geest van de mens met de Universele Ziel - God! De laatste, zeiden ze, kan alleen worden bewezen door de eerste. De menselijke geest bewijst het bestaan van de goddelijke geest, zoals één druppel water bewijst dat er een bron is waar deze vandaan moet zijn gekomen - Isis Ontsluierd.
Velen die nooit van de Society (het Spirituele) hebben gehoord, zijn theosoof zonder dit zelf te weten; want het wezen van de theosofie is het volkomen in harmonie brengen van het goddelijke met het menselijke in de mens, het in overeenstemming brengen van zijn aspiraties met zijn goddelijke eigenschappen en hun heerschappij over de aardse of dierlijke hartstochten in hem. Vriendelijkheid, de afwezigheid van alle vijandige gevoelens of zelfzucht, menslievendheid, een goede gezindheid jegens alles wezens en volkomen rechtvaardigheid tegenover anderen zowel als zichzelf, zijn de voornaamste kenmerken ervan ... Theosofen zijn vanzelfsprekend alle bewegingen in de wereld goedgezind, of ze van intellectuele of eenvoudig van praktische aard zijn, die voor de verbetering van de omstandigheden van de mensheid werken. Wij zijn de vriend van allen die vechten tegen dronkenschap, tegen wreedheid jegens dieren, tegen onrecht tegenover vrouwen, tegen corruptie in de maatschappij of de regering, hoewel we ons niet mengen in de politiek ... De theosofie leert de dierlijke mens een menselijke mens te zijn; en als de mensen hebben geleerd te denken en te voelen zoals werkelijke mensen moeten voelen en denken, dan handelen ze menselijk en verrichten ze allen spontaan menslievende, rechtvaardige en edelmoedige daden.

Elke filosoof van enige bekendheid onderschreef deze leer van de metempsychose, zoals de brahmanen, de boeddhisten en later de pythagoreeërs ... Origenes, Clemens van Alexandrië, Synesius en Chalcidius geloofden er allen in; en hetzelfde geldt voor de gnostici, die in de geschiedenis zonder aarzeling worden bestempeld als de meest beschaafde, geleerde en verlichte mensen ... Deze filosofie leert dat de natuur haar werk nooit onvoltooid laat; wanneer haar eerste poging niet gelukt, probeert ze het opnieuw. Wanneer ze een menselijk embryo voortbrengt, is het haar bedoeling dat er een - lichamelijk, verstandelijk en geestelijk - volmaakt mens zal ontstaan.

Zijn lichaam moet volwassen worden, verslijten en sterven, zijn denkvermogen zich ontvouwen, rijpen en in harmonisch evenwicht komen, zijn goddelijke geest moet de innerlijk e mens verlichten, en daarmee moeiteloos een harmonieus geheel gaan vormen. Geen mens voltooit zijn grote cyclus, of de 'kringloop van de noodzakelijkheid', tot dit alles tot stand is gebracht. Evenals de achterblijvers in een race in het eerste gedeelte zwoegen en ploeteren, terwijl de overwinnaar over de eindstreep snelt, zo overtreffen sommige zielen in de race naar onsterfelijkheid alle andere, en bereiken ze het einde, terwijl duizenden van hun medestanders nog dicht bij het startpunt zwoegen onder de last van de stof. Sommige ongelukkigen vallen geheel af en verliezen elke kans op de prijs; enkelen keren op hun schreden terug en beginnen opnieuw.
"Dank Aan Helena Blavadsky"

*-*

IK GEEF JE DE SLEUTEL VAN JE ONBEWUSTE "REIKI ondersteuning van Dr USUI de Reiki Master die terug ontdekte DAT WE ENERGIE ZIJN, dit door gaf via sleutels zodat je stroming terug opgang komt SEI HE KI"

Jezelf openen voor wat
VERBORGEN LIGT
DIEP IN JE KERN

is ontwaken

IS DE WEG GAAN WAARVOOR JE BENT GEBOREN
IS DEEL ZIJN VAN HET UNIVERSELE PLAN - UNIVERSELE ENERGIE IS WIE JE BENT -
BRENG DEZE ENERGIE TERUG OP GANG via REIKI

NODIG JEZELF UIT TE ZIJN WIE JE BENT
*

REIKI KLASSEN MOGELIJK
1st graad
een of twee dagen (volgens aantal deelnemers)

2de graad
2 avonden in de week

Master degree
1 avond
met cursus pakket om zelf
inwijdingen toe te passen.

Meer Info
Zie rubriek ACTIVITEITEN Agenda Linkeroever REIKI KLASSEN En de Bijlage
DATUMS ZIJN GEKEND
bekijk het Agenda

 

Het laatste nieuws

VERGEET NOOIT JE
INNELRIJK KIND TE VOEDEN

Als je haar/hem geen aandacht geeft
verban je haar/hem
je innerlijke lach zal dan niet stralen
je leven verdort
inzicht verdwijnt

GA DAAROM  HAND IN  HAND
MET HET KIND IN JEZELF
EN SCHATTERLACH
*-*
EEN RECONNECTIEVE HEALING
zal hier de kracht brengen om je eigenheid niet meer los te laten
zie rubriek VERBINDING, onder Energie Verhogen en Agenda Linker Oever
voor meer uitleg.

AANDACHT VOOR ELKAAR IS LIEFDE LATEN STROMEN

VERGEET NIET TE
KNUFFELEN
*

Nieuwe reacties

24.11 | 21:41

goede Avond Anita.wat een mooie site mooie en dat uw veel mensen met...

06.09 | 21:17

Hoi Anita & Marc -- jaja lang geleden, maar niet vergeten. Blij nog eens wa...

10.12 | 10:46

staan mooie berichten in waar ik wat aan heb

08.12 | 18:15

Bedankt